Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Panorama

Cyklotrasa 55:             Profil cyklotrasy              Mapa cyklotrasy              Fotogalerie

Frýdava - St. Oswald - Haslach - St. Stefan - Guglwald - Frýdava (41 km)

Z Frýdavy(CT 12) přes Korandu do St. Oswald:

Při hraničním přechodu několik historických hraničních mezníků a nová skulptura připomínající otevření hranic nazvaná Connect it.

Farní kostel byl založen ve 14. století. Východně od obce památník padlým a stezka kolem Schwarzenberského plavebního kanálu. Na břehu památný hraniční kámen z roku 1788.

Po silnici do Haslachu an der Mühl:

Místo osídleno již v pravěku, o čemž svědčí nález tří kamenných seker z období okolo roku 2 000 př. n. l.. Podle smlouvy z roku 1231 byl zdejší mlýn převeden pány z Rožmberka na pasovské biskupství. Roku 1341 kupují Rožmberkové městečko zpět. V letech 1427 a 1469 bylo zničeno husity. Vok II. z Rožmberka nechává v letech 1483 - 87 město znovu opevnit. Petr Vok z Rožmberka pak prodává roku 1599 Haslach pasovskému biskupu a rakouskému arcivévodovi Leopoldovi. V roce 1819 byla založena zdejší tkalcovská společnost Vonwiller & Comp. se stovkami zaměstnanců. V roce 1826 zachvátil městečko požár při němž uhořelo 124 obyvatel a bylo zničeno 144 usedlostí. Od roku 1888 má Haslach své nádraží a od roku 1901 elektrické osvětlení.

V městečku na soutoku Velkého a Kamenného Mühlu najdeme Kupecké muzeum, Muzeum hudebních automatů, Školní muzeum či Tkalcovské muzeum. Ve vsi Kasten asi 5 km od Haslachu je také umístěna sbírka šicích strojů z let 1850 - 1950 Bügelt & Gnaht.

Památkami jsou farní kostel sv. Mikuláše (nejvýznačnější pozdně gotická stavba v oblasti Horního Mühlviertelu), kaple Grubberg-Kapelle (1750 - 1852; vyhlídka) a části bývalého opevnění s věžemi a bránou. Volně stojící kostelní věž původně ke kostelu nepatřila. Byla pevnostní věží, jak lze ještě dnes poznat z jejích mohutných, dva metry silných zdí. Až do roku 1906 měla uzavřený ochoz. Z jeho dnes otevřené galerie si mohou hosté vychutnat nádhernou vyhlídku na město s jeho pěkným horským panoramatem.

Z Haslachu táhlým stoupáním silničkou do St. Stefan:

Obec v nadmořské výšce 807 m n. m. patřila pod správu pasovského biskupství, v průběhu napoleonských válek byla několikrát obsazena Bavory. Od roku 1814 patří k Horním Rakousím. Pod obcí kamenné útvary otisk sv. Štěpána, Čertovo sedátko nebo Druidovy kameny. St. Stefan-šlépěj sv. Štěpána Farní kostel byl zasvěcen sv. Štěpánovi již v roce 1147 a jeho nynější podoba je příkladem přechodu gotického stylu v renesanční. Podle pověsti měl kostel původně stát na místě zvaném Stefinger Bachl, ovšem práce stavitelů byla vždy druhý den zničena, než se objevil sv. Štěpán v podobě tesaře a určil jim místo, kde má být kostel postaven.

Od hostince Mayr vede 4,5 km pěší stezka Adalberta Stiftera s nádhernými výhledy na Alpy či českou část Šumavy.

Znak obce je dělený, v horním zlatém poli je modrá sekerka s černou rukojetí, v dolním zeleném pak tři nepravidelně tvarované stříbrné kameny.

přes Guglwald:

V areálu lázeňského hotelu původně francouzská kaple (zvaná též Baumannova) z roku 1804, později upravena na pietní místo z okolí vysídlených sudetských Němců, minibotanická zahrada.

Gedächtniskapelle slouží od roku 1975 jako pietní místo vysídlených obyvatel Šumavy z farností Frymburk, Přední Výtoň, Vyšší Brod s filiálními kostely v Loučovicích, dále Kapličky a Malšín. V hotelovém parku je vystaveno několik fragmentů ze zbořeného kostela sv. Jana a Pavla z nedalekých Kapliček.


do Přední Výtoně(CT 12) a Frýdavy(CT 12).

nahoru

Verze 2.7 , Mystik 2005-2012