wz


předcházející


Schwarzenberský plavební kanál-Rosenauerův pomník


následující


Schwarzenberský plavební kanál