wz


předcházející


Schwarzenberský plavební kanál-česle u Srnčího vrchu


následující


Schwarzenberský plavební kanál