wz


předcházející


Kamenná Hlava-pozůstatek doby nedávné-vojenský objekt


následující


Kamenná Hlava