wz


předcházející


Růždí-kámen s negativní energií


následující


Růždí