wz


předcházející


Strakonice-kostel sv. Prokopa: Skládací oltář svaté Anny Samotřetí- Základ oltáře pochází asi z roku 1520. V 19. století byly dochované kusy poskládány do novogotického rámu. Uprostřed je reliéf oné sv. Anny Samotřetí (s Pannou Marií a Ježíškem) nad nimi je Bůh Otec. Na postranních křídlech oltáře jsou vyřezány motivy pověstí o založení strakonického johanitského konventu Bavorem I. ze Strakonic. Dole na predele je pak znázorněno Korunování Panny Marie.


následující


Strakonice 2/2013