wz


předcházející


Žihobce-zadní stěna oltáře kostela Proměnění Páně: podpis malého Františka Procházky (pozdějšího spisovatele) z doby, kdy zde ministroval


následující


Žihobce 5/2011