wz


předcházející


Zvonečník klasnatý nad kostelem sv. Vintíře


následující


Zvonečník klasnatý