wz


předcházející


Reschbachklause-nádrž k plavení dříví z roku 1860: rozloha 0,8 ha, opravena 1977


následující


Reschbachklause 7/2011