wz


předcházející


Zborovy-Hrádek: příkop bývalého hradiště nad vsí


následující


Zborovy 4/2009