wz


předcházející


Předslavice-kostel sv. Václava a sv. Trojice-dveře do zákristie malované místním knězem Ignácem Žežulkou v roce 1664


následující


Předslavice 9/2011