wz


předcházející


Želnava-kostel sv. Jakuba: zvon Jakub z roku 1624-CHVÁLÍM BOHA, VOLÁM KNĚŽSTVO, SVOLÁVÁM LID, ZAHÁNÍM BLESKY. 1644 MNE VE MĚSTĚ PASOVSKÉM ULIL - OTTO HENRICUS ABLEITNER, MĚŠŤAN TAMTÉŽ. ULIT V ROCE 1624. TETRAGRAMMATON ADONAI.


následující


Želnava 3/2012