wz


předcházející


®líbek-koryto k napájení dobytka, podle kterého dostala osada název


následující


®líbek 4/2011