wz


předcházející


Gsenget-kamenné snosy kdysi oddělovaly políčka místních obyvatel


následující


Gsenget 9/2012