wz


předcházející


Kolinec-smírčí kříž (lotrinský) při cestě na Buršice


následující


Kolinec 5/2008