wz


předcházející


Knížecí Pláně-kříž na místě bývalého kostela


následující


Knížecí Pláně-kříž