wz


předcházející


Polka-jediný dochovaný dům, bývalé stavení Johanna Selbitschky


následující


Polka 8/2008