wz


předcházející


Páteříky nalezené při bývalé Tomášově huti pod Šeravou (2007)


následující


Šerava