Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Panorama

Použitá literatura:Ladislav Stehlík-Země zamyšlená, Čs.spisovatel, 1986, šesté vydání

Vilém Kudrlička, Jiří Záloha-Umění šumavských sklářů, Jihočeské nakladatelství, 1987

Vimperk, město pod Boubínem, Jihočeské nakladatelství, 1979

Labyrintem tajemna-Paseka, 1991

Legendy a pověsti staré Šumavy, překlad Josef Rauvolf, Dauphin, 1996

František Mandák-Stachy, Obec Stachy, 2004

František Mandák-Čtení o minulosti Zdíkova, Obec Zdíkov, 2002

Karel Petráš-Krajem šumavských lad, Kopp, 2004

Josef Hartl-Čestice sedmsetpadesátileté, Kulturní spolek pro Čestice a okolí, 1993

Josef Křešnička-Cestami a pěšinami Česticka a Vacovska, Kulturní spolek pro Čestice a okolí, 1996

Jaroslava Vávrová-Kapitoly z minulosti Kvildy, vlastním nákladem 2005, vydání druhé

Oto Kaskoun-Toulky Šumavou, Rebstöck, 1999

F.Mareš, J.Sedláček-Soupis památek historických a uměleckých v království Českém-okres Prachatický, Praha, 1913

F.Musil, M.Plaček, J.Úlovec-Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Libri, 2005

Šumava-Příroda, historie, život, Baset, 2003

August Sedláček-Hrady, zámky a tvrze království českého, díl jedenáctý-Prachensko, 1897

Šumava-Průvodce Olympia, 1973

Čechy-Šumava-Fr. Šubert, 1886

Pavel Kozák-Tajemná místa Pošumaví, nakladatelství MH Beroun, 2000

Pavel Kozák-Tajemná místa od Blaníku k Sušici, nakladatelství MH Beroun, 1999

J.Sucháčová, L.Hromádková-Z podhůří Šumavy, Babka reklamní agentura, 2004

Ondřej Fibich-Prácheňský poklad I-III, vlastním nákladem 2006-2008

Sborníky Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, ročníky 1971-1978(články prachatického archiváře Václava Starého či pana Horpeniaka z kašperskohorského muzea aj.)Kohoutí kříž (elektronická kniha Jihočeské vědecké knihovny)-citace v textu dále označeny jen "Kohoutí kříž"

Místa setkávání

Stránky o Strakonicích a okolí

Hrady-cestujte s přehledem

Oficiální webové stránky obce Husinec

Oficiální webové stránky obce Čachrov

Neoficiální stránky Vlachova Březí Filipa Sellnera

Články loučovického kronikáře Františka Schussera

Webové stránky dalších obcíPoznámka: Jelikož nebyly stránky původně umístěny na internetu a byly určeny pouze pro mne a mé přátele, ne všude jsem důsledně uváděl použitou literaturu. Postupně se budu snažit tento nedostatek napravit, i když v některých případech to už zpětně těžko zjistím. Pokud jsem někde autora opomněl uvést, upozorněte mne na tento nedostatek a já ho odstraním.

Verze 2.7 , Mystik 2005-2012