Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Panorama

Rady cykloturistům:

Velocipedistům je zapovězeno jezditi po stezkách pro pěší i po sadech, po všech silnicích, ulicích v době trvání trhů, při větších průvodech vojenských, pohřebních a slavnostních aneb při velkých shonách lidu a tyto předjížděti. Je dovoleno jezditi jen mírnou rychlostí, na záhybech ulic a křižovatkách musí jezdec upozorniti včasně pasanty zvonkem, jezdiž kolem nich ve vzdálenosti nejméně jednoho metru. Není dovoleno jezditi v řadách, ale v jednostupech za sebou ve vzdálenosti nejméně dvou metrů. Každý velocipedista je povinen při potkávání či dojíždění pěších, koňů jízdeckých nebo povozních dáti ve vzdálenosti nejméně 20 metrů znamení zvoncem nebo píšťalou. Musí míti zřetel na koně jízdecké a povozní, přicházejících mu vstříc a jestliže se tito lekali nebo jejich průvodce napomínal k opatrnosti, musí ihned seskočiti a svůj stroj vzdáliti dle možnosti z obzoru koní. Bezvýminečně nutno se vyhnout vozům poštovním a hasičským. Při silné mlze, vánici a v místech velmi spádných je jízda na velocipedu zapovězena vůbec. Každé přestoupení tohoto předpisu se dle § 35 obecního řádu tresce pokutou a v stavu neschopnosti placení vězením až do 48 hodin.

Červenec,srpen,září a říjen jsou měsíce nejvhodnější ku procestování Šumavy. Druhá polovice září a říjen jsou sice chladnější, počasí jest však stálé, vzduch jasnější a rozhledy s vrchů, zvláště k Alpám, krásné. Denně cestujme nejvýše 9 hodin, bychom zachovali si svěžest pro den příští. Jest zbytečno zaopatřovati si turistický oblek stejnokrojový, stačí tenká flanelová košile, dobré nepromokavé a volné boty šněrovací a plášť. Místo širokých klobouků volme lehké vlněné nebo plátěné čapky. Jinak ale slunce se nebojme, máť Šumava beztak více stínu než slunce. Zásoby vložme do shrnovacího vaku, jež nosíme na plecích. Ruce ponechme volny. Dobrou službu vykoná kompas. Pro cestovní poznámky zápisník.

Litovati peněz za dobrou mapu nemá nikdo. Jdeme-li krajem,všímejme si jeho útvaru a porovnávejme jej s mapou. Tím nabudeme sběhlosti v přesném odhadování útvaru neznámé krajiny dle grafického znázornění terrainu. Stálých a jen ku provázení cizinců zřízených osob na Šumavě není. Síť silnic a cest, jakož i značkování turistické umožňuje pohodlné cestování i turistovi kraje neznalému. Dobrá mapa a spolehlivý průvodce knižní úplně dostačí. Kdo přec sám si netroufá, požádej ve kterékoli vsi hostinského a malý hoch, pasák nebo čeledín rád za drobnou minci cestu ukáže.

Ruch turistický nezůstal bez vlivu i na rozvoj živností hostinských na Šumavě. Hostinští vidouce v tom svůj prospěch, opatřují domky své přístavbami, jinde popouštějí cestovatelům svých příbytků, není hostince sebeskrovnějšího, by v něm nebylo pro turistu noclehu. Kdo činí nároku na městskou posluhu a pohodlí, necestuj na Šumavu. Pro choulostivé není tu místa. Piva nejsou vždy nejlepší. Ceny jídel jsou hodnotně přiměřeny, někdy dokonce velmi levné. Šumavskou specialitou jsou pstruzi. Někde ale vinou samotných turistů ceny jejich byly zvýšeny přespříliš. Na pochodu piva nepijme(dnes překonaný názor-pozn.aut.). Kdo hodlá cestovati i po bavorské straně, směň sobě část peněz dříve,než vkročíš na půdu bavorskou. Na straně bavorské neradi našich peněz přijímají, a činí-li tak, počítají kurs marek(eura poz.aut.) příliš okrouhle. Po obou stranách hranice česko-bavorské rozsety jsou celní strážnice, jež zabraňují výměně výrobků. Bystrý zrak finančníkův rozpozná ale pravého turistu a netřeba se tudíž obávati nějakého obtěžování. Šatstvo a cestovní potřeby jsou prosty cla.

            Tak tedy - šťastnou cestu po Šumavě.

Verze 2.7 , Mystik 2005-2012